Четене с разбиране - Маймунски работи

  Четене с разбиране -  Подскок 

 

Четене с разбиране - Ласи

 Четене с разбиране - Ескимосите

Четене с разбиране - 2 клас- Пух

 

Глаголи. Число на глаголи

 

Род на съществителните имена

 

Род и число на съществителни и прилагателни имена

 

ПРАВИЛАТА ЗАПОМНИ!

 

 

КЪЩИЧКА - ПРАВИЛА