Моят роден край

К Р У П Н И К

    " Крупник се намира в долината на Средна Струма. Разположен е върху доминираща височина над полето, недалече от десния бряг на река Струма, преди тя да навлезе в Кресненското дефиле.

    На север се синее Рила планина,

    на изток се издига гордия Пирин,

    на юг се отваря кривото гърло на живописното Кресненско дефиле, през което с мъка се провира река Струма.

    На югозапад селището спира гръб в "Малешевския балкан",

    а на запад "Влахина планина" със своите тъмни доли и гори.

    Отстои на 24 километра от Благоевград и на 6 километра от град Симитли.

    Крупник, заедно със своето поле и планина, изцяло се помества в така наречената Симитлийско-Крупнишка котловина. Котловината има за граници: на север - Орановско дефиле, ридовете на Аризваница и връх "Попова глава" (1033 м.); вдясно от Градевска река.  За източна граница тя има западните склонове на Пирин, каквито са стръмните ридове "Разколник" (1430 м.), "Алеманов чукар" (1150 м.) и "Борова могила" - издънка от връх Пирин (2595 м.) и Даутов (2599 м.). Южно котловината се ограничава със склоновете на Пирин, които стигат землището на село Ракитна и Мечкул, сетне Еньов рид, Денчо баир към Кресненското дефиле. Оттатък Струма, Крупнишката планина се впива към Сушица, източните склонове на връх Комола (1050 м.), наричан още "Видраре", за да приключи с Влашкия рид към Орановското дефиле. В тези си граници мери над петдесет квадратни километра повърхност, а заедно с граничните й отдели над 450 квадратни километра."

                                                          

                                                 Из "История на Крупник"

                                                 от Крум Владов Костов