Пролетната ваканция е от 02.04.2015 г. до 13.04.2015 г. (включително).
Учениците са на училище на 14.04.2015 г. при същия график.

Пожелавам Ви весела и щастлива ваканция!

 

Пролетна ваканционна книжка -  1 част

                                                        2 част

Съобщение

   Състезание "АЗ И ЧИСЛАТА" - Резултати:
 

Димитър Бориславов Златев - 50 точки
Юлиян Илианов Ташев - 43 точки
Велислава Христова Иванова - 42 точки
Владимир Станиславов Малинов - 41 точки
Владимир Василев Петачки - 40 точки
Димитър Цветанов Димитров - 40 точки
Живка Юлиева Топалска - 40 точки
Румен Светославов Шейнов - 40 точки
Ася Илиева Михайлова - 38 точки
Камен Константинов Петров - 38 точки
Николай Красимиров Чучуков - 38 точки
Ангел Йорданов Петров - 35 точки

 

Състезание "Аз, природата и светът" - резултати:

Ася                            50 точки
Велислава                  50 точки
Влади Петачки           50 точки
Влади Малинов          46 точки
Димитър Димитров     50 точки
Живка                       50 точки
Йордан                      50 точки
Камен                        50 точки
Любима                     46 точки
Мартин                      46 точки
Николай                    50 точки
Румен                        50 точки
Юлиян                       50 точки

 

 

Състезание "Аз рисувам" - резултати:

Ася                          45 точки
Велислава                40 точки
Влади Петачки         40 точки
Влади Малинов        38 точки
Димитър Златев       42 точки
Димитър Димитров   50 точки
Живка                      45 точки
Любима                    50 точки
Николай                   35 точки
Румен                       42 точки
Юлиян                      50 точки