НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

    Вратите на нашето училище за първи път се отварят на 1 септември 1913 година.


    Във вече стогодишната си история, то непрекъснато се променя и обновява.

    През 1995 г. е преобразувано в средно общообразователно училище, а през 2009 г. в Средищно средно общообразователно.


    Учебните занимания и извънкласните дейности се осъществяват в две сгради - основна и отделен корпус с мултимедиен център и ученически стол.


    Учениците, които са на целодневно обучение се изхранват в добре уреден ученически стол, а пътуващите от съседните села ученици се извозват с три автобуса.


    Училището разполага със съвременна материално-техническа база. Всички класни стаи са оборудвани с компютър, а информационните технологии учениците овладяват в двата компютърни кабинета.