Училище за родители

 

Европейска харта за правата и отговорностите на родителите


Преамбюл


      Отглеждането на деца е знак за надежда. То показва, че хората имат надежда за бъдещето и вярват в ценностите, които предават на следващото поколение.
      Ето защо отговорността на родителите е крайъгълен камък на обществото. Родителите в Европа не трябва да понасят сами тази отговорност нито в днешния, нито в утрешния ден. Хората, посветили се на образованието, им помагат в тази отговорна задача, социалните групи и институциите ги подкрепят, в областта на обществените услуги им се предоставят материална помощ и знания.
      Много хора допринасят за отглеждането на децата в обществото, тъй като те не растат в изолация а в реалния живот. Затова отглеждането е много повече от образование, но е невъзможно без усилията на училището. Взаимната подкрепа и уважение към отговорностите на родителите и учителите е “conditio sine qua non” за отглеждането на децата в наше време.
      Надеждите на много хора от Източна и Западна Европа са свързани с ново сътрудничество на нашия континент, което да доведе до по-голямо единство и обща идентичност. Днешните млади хора ще бъдат граждани на утрешна Европа, всеки със своето индивидуално духовно и културно наследство, всеки със своя талант и лични очаквания. За тях и за нас ние искаме една демократична Европа, която ще продължи да гледа на това многообразие като източник на вдъхновение.
      Възпитанието и образованието в Европа трябва да се съсредоточи върху тази цел.
      Ако искаме да я постигнем, родителите трябва да работят заедно: в училищата, с училищата, но също така и като национални асоциации и на европейско равнище. Нашите цели са чрез взаимно вдъхновение и развитие да постигнем Европейска солидарност.
Европейската родителска асоциация гледа на това като на “да бъдеш или да не бъдеш”.
     Но е нужно още повече.
     Родителите в Европа трябва да имат правото да бъдат уважавани като основни възпитатели на своите деца и да получават подкрепа от образователната система и обществото за техните усилия за възпитание на децата.
     Европейската родителска асоциация би желала да формулира тази философия в декларация на принципите, наречена “Права и отговорности на родителите в Европа”. Ние се обръщаме към Европейската комисия, Съвета на министрите и Европейския парламент да подкрепят тази харта и да се присъединят към нас в нейното осъществяване.
    Права и отговорности на родителите в Европа:
    1. Родителите имат право да отглеждат своите деца без дискриминация въз основа на цвят на кожата, етническа принадлежност, националност, вярвания, пол или икономическо положение.
Родителите са длъжни да отглеждат своите деца в дух на отговорност един към друг и към цялото човечество.
    2. Родителите имат правото да бъдат признати за главни възпитатели на своите деца.
Родителите са длъжни да отглеждат отговорно своите деца и да не ги пренебрегват.
    3. Родителите имат право да получат за своите деца пълен достъп до образователната система въз основа на техните нужди, таланти и постижения.
Родителите са длъжни да бъдат отговорни партньори на училището за образоването на техните деца.
    4. Родителите имат право на достъп до всяка информация в образователните институции, която се отнася до децата им.
Родителите са длъжни да предоставят на училището цялата информация, необходима за достигане на образователните цели, върху които работят съвместно.
    5. Родителите имат право да изберат образованието, което считат за най-близко до своите убеждения и ценностите, които изповядват при отглеждането на своите деца.
Родителите са длъжни да правят информиран и съзнателен избор относно образованието на децата си.
    6. Родителите имат право на уважение от страна на образователната система, към духовното и културното наследство, което предават на децата си.
Родителите са длъжни да възпитават своите деца в дух на уважение и приемане на другите хора и техните убеждения.
    7. Родителите имат право да влияят върху политиката на училището на техните деца.
Родителите са длъжни да се ангажират лично с училището където се обучават децата им, като жизненоважно за местната община.
    8. Родителите и техните сдружения имат правото да участват активно в консултации на различни равнища относно политиката на публичните власти в областта на образованието.
Родителите са длъжни да поддържат демократични и представителни организации на всички нива, които да представляват тях и техните интереси.
    9. Родителите имат право на обществена материална подкрепа за отстраняване на финансовите пречки за достъп до образование на техните деца.
Родителите са длъжни да отделят време и да се посветят на своите деца и тяхното училище, за да подкрепят усилията им да постигнат образователните цели, които си поставят.
    10. Родителите имат право да разчитат на високо качество на образованието, осигурено от отговорните власти.
Родителите са длъжни да си помагат един на друг, за да повишат уменията си като главни възпитатели и партньори във взаимоотношенията училище-семейство.

 

10 грешки във възпитанието, които все някога правим

    Всички родители възпитават децата си според своите умения и разбирания за живота. Рядко се замислят защо в определени ситуации постъпват така, а не иначе. Но в живота на всяка майка съществуват моменти, когато поведението на любимото дете отива в задънена улица. А може би самите възрастни, използвайки радикални методи на възпитание, правят неща, заради които после се срамуват. Не сте сами в грешките си, всички родители отвреме на време грешат. Но винаги е по-добре да се учим от чуждите грешки, нали?

 

Грешка първа

Обещанието Повече няма да те обичам
Ако не си такъв, какъвто аз искам, няма да те обичам повече

Мнение на родителите
Защо децата така често спорят по повод на всяка наша молба? Може би ни правят напук. Какво да правим? Да призоваваме към здрав разум? Но, те просто не слушат какво им говорят възрастните. Да заплашваме? Това още повече не действа. В такива случаи много родители използват своеобразен коз: Сега мама няма да те обича повече. Често много от нас произнасят тази фраза.

Мнение на психолозите
Обещанието повече да не обичате своето дете е едно от най-силните средства на възпитание. Обаче тази заплаха като правило не се осъществява. А децата прекрасно чувстват фалша. Веднъж излъгали, можете задълго да загубите доверието на детето. То ще ви възприема като лъжец.
По-добре е да кажете: Аз пак те обичам, но не одобрявам поведението ти.

 

Грешка втора

Безразличието
Прави каквото искаш, все ми е едно

Мнение на родителите
Защо да се напрягам? Да споря, да търся аргументи, да доказвам нещо на детето, да нервнича? Детето е длъжно да се научи само да решава своите проблеми. И изобщо детето трябва да се готви за живота като възрастен, колкото се може по-бързо да стане самостоятелно, а нас да остави на мира.

Мнение на психолозите
Никога не трябва да показвате на детето, че ви е все едно с какво се занимава. Дори и най-леко да почувства вашето безразличие, веднага започва да проверява доколко то е истинско. И най-често, проверката се свежда до извършване на лоши постъпки. Детето чака ще последва ли критика след постъпката или не. Получава се затворен кръг. Затова вместо да показвате безразличие, постарайте се да установите с детето дружески отношения, дори и когато поведението му никак не ви харесва.
Може да кажете, например така: Да знаеш, че по този въпрос изобщо не съм съгласен с теб. Но искам да ти помогна, защото те обичам. Във всеки момент, когато имаш нужда можеш да поискаш съвет.

 

Грешка трета

Прекалено много строгост
Ти трябва да правиш това, което ти казвам, защото тук аз командвам

Мнение на родителите
Децата трябва да слушат възрастните безпрекословно това е най-важният принцип на възпитанието. Не се допускат дискусии. Не е важно на колко е детето 6 или 16. Не децата не трябва да се отстъпва, иначе ти се качват на главата.

Мнение на психолозите
Децата обезателно трябва да разбират защо правят това или онова. Прекалено строгото възпитание, основано на принципи, които не винаги са разбираеми за детето, напомнят дресировка. Детето може безпрекословно да изпълнява всичко, когато вие сте наоколо и да плюе на всички забрани, когато вас ви няма. Убеждението е по-добро от строгостта. В случай на необходимост може да кажете така: Сега ще направиш така, както казвам, а довечера спокойно ще обсъдим защо

 

Грешка четвърта

Детето трябва да се глези
Ще направя това сама. Не е по силите на моето детенце

Мнение на родителите
Готови сме да направим всичко за нашия малчуган, та нали децата трябва да получават най-доброто. Детството е толкова кратко, че трябва да бъде прекрасно. Нравоучения, неудачи, неудовлетвореност в нашите ръце е да избавим малчугана от всички трудности и неприятности. Така е прието, да предугаждаме и изпълняваме всяко желание на детето.

Мнение на психолозите
На разглезените деца е много по-трудно в живота. Не трябва да се държи единственото чедо под похлупака на родителската любов, защото в бъдеще това може да доведе до множество проблеми. Повярвайте, когато родителите махат всяко камъче от пътя на детето, то не се чувства щастливо. По-скоро обратното, то се чувства съвършено безпомощно и самотно. Опитай да се справиш сам, а ако не се получи с удоволствие ще ти помогна ето един от вариантите на мъдро отношение към дъщерята или сина.

 

Грешка пета

Натрапената роля
Моето дете моят най-добър приятел

Мнение на родителите
Детето е най-важното в нашия живот, то е толкова съобразително, с него може да се говори за всичко. То ни разбира така, сякаш е истински възрастен.

Мнение на психолозите
Децата са готови да направят всичко, което се харесва на техните родители, та нали мама и татко са най-важните хора на света. Малчуганите дори са готови да се нагърбят със сложния свят от проблеми на възрастните, вместо да обсъждат своите интереси с връстниците си. Но така техните собствени проблеми остават нерешени.

 

Грешка шеста

Парите
Повече пари по-добро възпитание

Мнение на родителите
Ние сме толкова притеснени с парите, че не можем да си позволим да се позабавляваме с детето. Постоянно всичко трябва да му отказваме, то доизносва стари вещи и пр. С две думи ако имахме повече пари бихме били по-добри родители.

Мнение на психолозите
Любовта не се купува с пари звучи доста банално, но е истина. Често в семейства с невисоки доходи възрастните правят така, че детето да не е лишено от нищо. Но не трябва да чувствате угризение на съвестта за това, че не можете да изпълнявате всичките му желания. В крайна сметка любовта, ласките, съвместните игри и времето прекарано заедно с детето са много по-важни от съдържанието на портфейла ви. И накрая, съвсем не парите правят детето щастливо, а съзнанието за това колко е значимо то за вас.

 

Грешка седма

Наполеоновски планове
Моето дете ще се занимава с музика (тенис, живопис), няма да му позволя да пропусне своя шанс

Мнение на родителите
Много възрастни са мечтали в детството си да се занимават с балет, да свирят на пиано или да играят тенис, но не са имали тази възможност. И сега главната цел на мама и татко е да дадат на детето най-доброто образование. Не е важно на детето да му харесва много, ще дойде време и то ще оцени старанието на възрастните.

Мнение на психолозите
За съжаление децата не винаги оценяват усилията на родителите. И често блестящото бъдеще, нарисувано от възрастния във въображението му се разбива в пълното нежелание на детето да се занимава, например, с музика. Докато детето е малко слуша възрастните, но след това... Желаейки да се откъсне от клетката на родителската любов започва да изразява протест с достъпни за него способи. Това може да бъде и прием на наркотици или просто увлечение по тежкия рок в нощните часове. Затова денят на детето трябва да се запълва с полезни занимания като не забравяте да оставяте и малко време за негови лични дела.

 

Грешка осма

Твърде малко ласки
Целувките и прочие нежности не са важни за детето

Мнение на родителите
Да прегърнем малката сестричка? Каква глупост! Да целунем мама? Да се погушкаме с татко? За това няма време. Много възрастни смятат, че ласките в детска възраст могат да доведат в бъдеще проблеми със сексуалната ориентация. Накратко никакви прегръдки и целувки има по-важни и сериозни неща.

Мнение на психолозите
Децата на всяка възраст се стремят към ласка. Тя им помага да се почувстват обичани и им придава увереност в собствените сили. Но помнете, желанието за ласка трябва в болшинството от случаите да идва от самото дете. Не натрапвайте на детето своята любов това може да го отблъсне.

 

Грешка девета

Вашето настроение
Може или не? Това зависи от настроението

Мнение на родителите
Неприятности в работа, лоши отношения в семейството, колко често възрастните изпускат парата върху децата. Мнозина са уверени, че в това няма нищо страшно. Достатъчно е след това да купим на малчугана отдавна обещана играчка и всичко ще бъде наред.

Мнение на психолозите
Родителите трябва да показват на детето, че ги радват неговите добри постъпки и че ги разстройват лошите. Това създава у детето съзнание за непоколебимост в жизнените ценности. Когато възрастните, в услуга на своя егоизъм и настроение днес разрешават нещо, а утре го забраняват, детето може да разбере само едно: все едно е какво правя, важно е настроението на мама. Ако чувствате, че не можете да се превъзпитате, по-добре предварително да се договорите с детето Когато съм в добро настроение, не значи, че всичко ще ти е позволено. А ако съм в лошо постарай се да бъдеш снизходителен към мен

 

Грешка десета

Твърде малко време за възпитание на детето
За съжаление съвсем нямам време за теб

Мнение на родителите
Много възрастни са доста заети в работата, но се стараят всяка свободна минута да прекарват с децата водят ги на градина и на училище, готвят им, перат, купуват всичко, което им е нужно. Децата трябва сами да разбират, че родителите просто нямат време да поиграят с тях или да им почетат.

Мнение на психолозите
Възрастните често забравят простата истина ако сте родили дете, трябва и да намирате време за него. Дете, което непрекъснато слуша, че възрастните нямат време за него ще търси сродна душа сред чуждите хора. Дори ако денят ви е разпределен по минути намерете вечерта половин час (в този въпрос е важно качеството, а не количеството), постойте до леглото на детето, поговорете си с него, разкажете му приказка или му прочетете книжка. Това е толкова необходимо.

 

Девет съвета за родители

    Възпитанието на децата е една от най-трудните и най-отговорни задачи в целия свят, за която вие можете да се чувствате най-малко подготвени. Ето няколко съвета, които ще Ви помогнат да се справите с възпитанието на Вашето дете - поставяйки си отговорности, които ще Ви направят по-подготвен за родителската роля, а в същото време ще можете да се наслаждавате на Вашите деца.

1. Децата започват своето личностно осмисляне и възприятие, като се виждат през Вашите очи.
    Тонът на гласа Ви, езикът на тялото и всеки израз на лицето се поглъщат от детето. Вашите думи и действия, като родители засягат развиващото самоизображение на Вашето дете, повече от каквото и да е в неговият свят. Следователно, хвалейки детето за неговите постижения, дори и в ежедневните, малки негови успехи, ще го накарате да се чувства гордо; позволявайки му да се справя само в ежедневните дейности, ще го направите способно и независимо. И обратно, омаловажаването на неговите успехи или негативното му сравнение с друго дете, могат да го накарат да се чувства подценено.
    Избягвайте изрази или използването на думи, като оръжие: "Какво глупаво нещо си направил(а)! " или "Държиш се като по-голямо бебе, от колкото е брат(сестра) ти!". Подобни коментари нараняват детето със силата на шамар. Избирайте думите си внимателно и бъдете състрадателни. Позволете на Вашето дете да знае, че всеки прави грешки и че Вие все още го обичате, дори когато не одобрявате неговото поведение.

2. Хвалете детето си.
    Замисляли ли сте колко пъти дневно сте реагирали критично към Вашето дете? Вероятно ще забележите, че повече критикувате, отколкото хвалите постъпките му. Как бихте се чувствате, в случай, че шефът постоянно Ви укорява, въпреки Вашата добронамереност?
    По-ефективен би бил подходът на похвалата: "Ти оправи сам(а) леглото си, без да ти напомням - това е страхотно!" или "По време на игра, ти беше много търпелив(а) с брат(сестра) си - това много ме зарадва!". Изявления от този вид могат да насърчат детето към добро поведение повече, отколкото непрекъснатите кавги и викове. Бихте могли да си изработите "плакат на послушанието", на който да поставяте по една звезда за всеки "послушен" ден. Бъдете щедри на похвали, Вашата любов, прегръдки и комплименти могат да направят чудеса и често са достатъчно възнаграждение за детето. Скоро ще забележите, че "отглеждате" поведението, което бихте искали да видите.

3. Поставете граници, съответстващи на Вашата дисциплина.
    Дисциплината е нужна във всяко домакинство. Целта на дисциплината е да помогне на детето да избере приемливо поведение и да го научи на самообладание. Децата могат да изпробват границите, които Вие сте им определили, но въпреки това имат нужда от тях за да се превърнат в отговорни личности. Установените правила вкъщи ще помогнат на децата да разберат Вашите очаквания и да развият самообладание. Например: никакво гледане на телевизия, докато не се напише домашното; повикване само по име; не удряй; преди лягане - вечерен тоалет и т.н.
    Бихте могли да си изградите своя система от последващи действия при нарушаване (неспазване) на приетите правила: първо предупреждение, следвано от последствия като "почивка" или загуба на привилегии. Обикновено грешката, която родителите правят е да оставят без последствия нарушаването на дадено правило. Вие не можете да научите на дисциплина детето, ако единия ден го "санкционирате" за неспазване на правилата, а на другия ден игнорирате същото поведение. Последователността Ви в това отношение ще научи детето на това, което очаквате.

4. Отделяйте време за занимания с детето.
    Забързаното ни ежедневие нерядко ни затруднява да се съберем заедно на вечеря или да прекараме известно време с любимите си хора. Вероятно има някой неща, които детето Ви обича да прави заедно с Вас. Бихте могли да станете сутрин по-рано за да закусите заедно с детето или да оставите неизмитите съдове за по-късно, за си направите семейна разходка в парка. Деца, които не получават вниманието, което изискват от своите родители често действат или се чувстват зле, защото по този начин те биват забелязвани.
    Много родители трудно могат да отделят редовно време, което да посветят изцяло на детето си. Например, кажете на вашето дете, че събота е специалният му ден с мама(татко) и му позволете да определи как ще прекарате Вашето време. Търсете необичайни начини за да осъществите контакт с детето си - сложете бележка или нещо специално в неговата кутия за закуска.
Юношите оставят впечатление, че нямат нужда от специалното внимание на родителите си, за разлика от по-малките деца. Поради малкото възможности, които имат родителите и тиинейджъри за пълноценно общуване помежду си, би трябвало родителите да са "под ръка", когато техният тиинейджър прояви желание за разговор или участие в дейностите на семейството. Съвместните посещения на концерти, игри или други събития показва загрижеността Ви към неговите интереси и Ви дава възможност да научавате важните за него и приятелите му неща.
    Не се чувствайте виновен, ако сте работещ родител. Понякога важни са и малките неща, които правите заедно с Вашето дете - пуканки, разходка в парка, игра на карти, пазаруването в близкия магазин - неща, които то после ще си спомня.

5. Бъдете добър модел за подражание.
    Децата се учат на поведение, като гледат Вас и начинът Ви на държание, реакции. Колкото по-малки са те, толкова повече реплики взимат от Вас. Преди да реагирате бурно в дадена ситуация, помислете за това, как искате да се държи детето, когато е ядосано. Никога не забравяйте, че вие сте постоянно наблюдавани от детето. Проучванията показват, че деца, които са удряни, обикновено имат кумир на агресия вкъщи.
    Моделирайте чертите, които искате да култивирате във Вашето дете: почит, приветливост, честност, доброта, толерантност. Правете добро за другите хора, без да очаквате възнаграждение. Изказвайте благодарности и правете комплименти. Преди всичко, отнасяйте се към своите деца по начина, по който очаквате другите хора да се отнасят към Вас.

6. Направете комуникацията свой приоритет.
    Вие не можете да очаквате децата да правят всичко, просто защото вие, родителят, " казвате така." Децата искат и заслужават обяснения, толкова, колкото и възрастните. Ако ние не отделяме време да обясняваме, децата ще започват да се чудят за нашите мотиви и дали те имат каквото и да било основание. Родителите, които обясняват и разискват с децата си, им позволяват да ги разберат и ги възпитават без да осъждат и упрекват.
    Направете очакванията си ясни. Ако има някакъв проблем, обяснете на Вашето по-голямо дете как се чувствате и го помолете да вземе участие в разрешаването на ситуацията заедно с Вас. Правете предложения и му предоставете възможност за избор. Бъдем също така отворени към неговите предложения. Преговаряйте с него. Деца, които участвуват във вземането на решения, са по мотивирани да ги осъществяват.

7. Бъдете гъвкави и склонни да нагаждате стила си на възпитание
    В случай, че често се чувствате "разочаровани" от поведението на Вашето дете, това би могло да се дължи на нереалистичните Ви очаквания към него. Родители, които се отнасят към уменията на детето по следния начин: "Той(тя) трябваше вече да се е научил(а) да използва гърне!", биха могли да потърсят повече информация относно развитието на детето в съответната възраст, да обменят опит с други родители или да потърсят помощ от специалисти в дадената област.
    Околната среда на Вашето дете оказва въздействие върху неговото поведение, и вие бихте могли да моделирате желаното поведение, чрез промяна на околната среда. В случай, че Вие се улавяте да казвате постоянно "Не!", то вероятно Вашето 2 годишно дете ще търси пътища да преструктурира своята обкръжаваща среда така, че по-малко неща да са граница на отстъпката му. Бихте могли да направите средата му изискваща по-малко "Не-та". Това ще доведе до незначителни провали и за двама Ви.
    Както Вашето дете се променя, така и Вие постепенно ще трябва да променяте стил си на отглеждане. Това, което работи успешно сега, вероятно няма да е решение след една или две години.
    Тиинейджърите имат склонност да се грижат по-малко за родителите си и повече за връстници си. Продължавайте да предоставяте насока, окуражаване и подходяща дисциплина за това Вашето дете да придобива повече независимост и самостоятелност. Използвайте всеки наличен момент за заздравяване на връзката с детето си!

8. Покажете, че Вашата любов е безусловна.
    Като родител, вие сте отговорени за възпитанието и обучението на Вашето дете. Начинът по който вие изразявате корекциите на поведението му, би трябвало да е съобразена с начинът, по който то ще ги получи и разбере. Когато вие трябва да коригирате поведението на Вашето дете, избягвайте да му приписвате качества, които не притежава, критикуване, или намиране на дефект, които подкопават самоуважението му. Вместо това, стремете се да насърчавате дори кога дисциплинирате Вашето дете. Уверете се, че то знае, че въпреки Вашите изисквания и очакванията към него да се държи по-добре, вие го обичате безрезервно и безпрекословно.

9. Бъдете наясно относно собствените си нужди и ограничения като родител.
    Възпитавайки само детето си има вероятност да се превърнете в непълноценен родител. Вие имате сили, но и слабости като водач на семейството. Наблюдавайте се и разберете кои са Вашите слаби страни. Заречете се да работите върху вашите слабости - "Аз също трябва да отговарям на изискваната от мен дисциплина". Опитайте се да имате реалистични очаквания към самите себе си, към Вашият съпруг и деца. Вие не трябва да имате всички отговори във всяка една ситуация - прощавайте си и бъдете снизходителни. Фокусирайте се върху областите, които имат нужда от най-много внимание, вместо да се опитвате да адресирате веднага всичко до всички. Признавайте своите слабости, грешки и умора. Отделете си време за почивка, за да правите неща, които ще Ви направят щастливи като човек (или като двойка). Нуждата от това, да се фокусирате върху собствените си нужди, не Ви прави егоисти. Това просто правило би трябвало да имате предвид, защото по този начин Вие се грижете за собственото си благополучие, което е друга важна стойност от образа Ви на модел за Вашите деца.


www.minedu.government.bg - МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

www.rio-blg.com - РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ - ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД