Седмична програма

 
 

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ:

             начало - край
1 час - 8:00   -   8:40
2 час - 8:50   -   9:30
3 час - 9:50   -   10:30
4 час - 10:40  -  11:20
5 час - 11:30  -  12:10
6 час - 12:20  -  13:00

ЧАС ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ:

- с ученици в ПИК - понеделник 14:00 - 14:45

- с родители и ученици - петък 12:20 - 13:05

ГРАФИК НА САМОСТОЯТЕЛНИТЕ РАБОТИ ЗА ПЪРВИ СРОК:

Български език

БЕЛ - ЗИП:           

Математика:       


Английски език :